Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy - pouczenie:

Dokonując u nas zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Formularz odstąpienia od umowy:

Adresat: "Quba Cafe Serwis" Kubiak - Sp. J. z siedzibą w Łodzi (93-418) ul. Starorudzka 10B telefon: …………………….. e-mail: ………………………………

Ja ….................................................................... niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów/ treści cyfrowych/ usług cyfrowych:
1. …..........................................................................................
2. …..........................................................................................
3. …..........................................................................................
4. …..........................................................................................
5. …..........................................................................................
Dane dotyczące zamówienia
Data odbioru: ….................................................
Imię i nazwisko konsumenta: …...........................................................
Numer zamówienia: …....................................
Informujemy, że zwrot środków jest co do zasady dokonywany w taki sam sposób, w jaki dokonali Państwo zapłaty. Jeżeli chcą Państwo wybrać inny sposób zwrotu bądź zmienić dane do zwrotu, prosimy o wypełnienie odpowiednich pozycji w tabeli poniżej. Dokonałem/-am płatności on-line i chcę otrzymać zwrot środków na inne konto niż to, z którego dokonywałem/-am płatności
Nr konta: ……………………………………………
Dokonałem/-am płatności innej niż on-line i chcę otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy Nr konta: …………………………………………….
Dokonałem płatności innej niż on-line i chcę zmienić dane do zwrotu środków Adres: ………………………………………………. ………………………………………………………
Podpis konsumenta: ................................................................................................ (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data wypełnienia: …..........................................

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

pixel